Candidatură Rector UMF „Carol Davila”

by 3wavesblog1

Cătălina PoianăStimați colegi,

Candidez la funcția de rector pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) mandat 2020-2024, având convingerea că împreună cu dumneavoastră, membrii comunității academice a universității noastre, cu implicare și seriozitate, vom putea dezvolta și mai mult UMFCD, astfel încât să o transformăm într-o universitate pregătită pentru provocările viitorului.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” este cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior medical românesc. O instituție în care regăsim spiritul lui Carol Davila, părintele învățământului superior medical din România, dar clădită și pe generațiile întregi de asistenți universitari, șefi de lucrări, conferențiari, profesori, care, an de an, generație cu generație, au scris istorie și au construit prestigiul universității noastre.

Tradiția universității noastre, misiunea și principiile cuprinse în Carta Universitară, locul ocupat în societatea românească, dar și aprecierea internațională ne obligă să continuăm să contribuim la dezvoltarea învățământului superior medical românesc și european, oferind cadre medicale pregătite pentru provocările viitorului, cu o preocupare deosebită pentru pacient, având un aport deosebit la cercetarea științifică fundamentală sau aplicată.

Eforturile depuse în ultimii ani au avut rezultate – de pildă, Metaranking-ul Universitar pentru anul 2019 ne plasează pe locul 5 între universitățile din România, cu 9 puncte (în urcare succesivă, începând cu 2016), dar în continuare este necesară intensificarea acestor eforturi alături de dezvoltarea unor noi strategii și stabilirea unor noi direcții de acțiune care să conducă la:

  • creșterea calității actului educațional;
  • creșterea atractivității pentru atragerea de studenți;
  • îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă pentru cadrele didactice și administrative;
  • asigurarea unui cadru optim, caracterizat de predictibilitate și transparență, care să ofere oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice, precum și sprijinirea acestora în vederea implicării în proiecte naționale și internaționale;
  • dezvoltarea activității de cercetare științifică;
  • îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii;
  • creșterea impactului și vizibilității, în clasamentele internaționale și naționale, pentru universitatea noastră.

Vă invit, în continuare, să parcurgeți Programul Managerial propus pentru conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în următorii patru ani pe un drum care să fie întemeiat pe trei piloni pe care îi consider fundamentali:

TRANSPARENȚĂ, COMPETITIVITATE și PERFORMANȚĂ!

SECȚIUNI PROGRAM