ANALIZA SWOT – UMF „CAROL DAVILA”

by 3wavesblog1

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
§ Resursa umană: abilități didactice, performanță academică și vizibilitate internațională

§ Tradiția academică: cea mai veche instituție de învățământ superior medical din România

§ Universitate cu „Grad de încredere ridicat” – calificativ acordat de ARACIS – iulie 2015

§ Număr în creștere de studenți, admiși pe bază de concurs scris

§ Număr ridicat de clinici universitare care asigură o pregătire practică eficientă a studenților

§ Rată de promovabilitate ridicată și cel mai mare număr de absolvenți promovați la concursul de intrare în rezidențiat

§ Acordarea de burse sociale din fondurile proprii

§ Editura Universitară „Carol Davila”

§ Bibliotecă cu dotări extinse, modernă, cu acces electronic

§ Infrastructura deficitară

§ Lipsa unui centru de simulare pentru studenții din învățământul preclinic

§ Lipsa alocării de fonduri din finanțarea de bază pentru doctoranzi

§ Salarizare inadecvată în raport cu încărcătura normei didactice

§ Lipsa unei acreditări internaționale a universității

§ Birocrația cauzată de insuficienta dezvoltare a componentei digitale la nivelul universității

§ Comunitatea Alumni a UMFCD insuficient dezvoltată

§ Comunicare internă deficitară

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
§ Posibilitatea de dezvoltare de noi programe de studiu, ca răspuns la provocările actuale din sănătate

§ Crearea unor noi programe de studii cu predare în limbi străine atât la nivel de licență, cât și de masterat

§ Posibilitatea de accesare de fonduri europene

§ Dezvoltarea de parteneriate public-private în beneficiul actului educațional și al activității de cercetare

§ Deficit de personal medical pe piața muncii din România

 

§ Discrepanța dintre salariile din sectorul de asistență medicală și cel de învățământ medical superior, care conduce la plecarea cadrelor didactice către sectorul sanitar

§ Slaba finanțare a sistemului de învățământ medical superior

§ Scăderea cifrei de școlarizare în licee, consecință a declinului demografic

§ Existența unor universități de profil cu acreditare internațională, precum și accesul facil la programe de studii în universități de profil din UE