MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE UMF „CAROL DAVILA”

by 3wavesblog1

Misiunea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” este aceea de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin:

 1. formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și, respectiv, înalt calificate;
 2. tezaurizarea și difuzarea valorilor științifice, culturale, sociale și etice în domeniul bio-medical;
 3. promovarea spiritului și a gândirii critice în rândul specialiștilor și al populației, în domeniul său de activitate;
 4. dezvoltarea științifică și culturală în domeniul bio-medical;
 5. participarea la dezvoltarea universală a științelor bio-medicale;
 6. afirmarea valorilor științifice naționale în domeniu și integrarea în activitatea europeană și internațională;
 7. dezvoltarea conștiinței și a comportamentului de creștere și promovare a valorilor statului de drept în domeniul său de activitate, precum și a libertăților umane și a principiilor democrației.

Conform Cartei Universității noastre, obiectivele ce trebuie urmărite pentru îndeplinirea misiunii asumate sunt:  

 1. formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniul ocrotirii sănătății, al învățământului și al cercetării științifice, raportat la nivel internațional;
 2. pregătirea postuniversitară a specialiștilor din domeniu la toate nivelurile, prin programe specifice (rezidențiat, primariat, cursuri și stagii de specializare și perfecționare, mijloace de pregătire continuă s.a.);
 3. cercetare științifică fundamentală și aplicativă;
 4. pregătirea și perfecționarea postuniversitară a specialiștilor în domeniul cercetării științifice prin mijloace specifice (masterat, doctorat, cursuri de perfecționare s.a.);
 5. dezvoltarea legăturilor specifice dintre Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și sistemul național de sănătate;
 6. contribuția la acordarea de asistență medicală de specialitate și de înaltă performanță prin membrii comunității sale academice, specialiști de înaltă ținută profesională;
 7. promovarea în cadrul comunității universitare a unui climat de încredere și libertate, a cărui reguli de bază sunt obiectivitatea și respectul reciproc între membrii Universității;
 8. dezvoltarea cooperării cu alte instituții academice și de cercetare naționale și internaționale.