OBIECTIVE STRATEGICE

by 3wavesblog1

Tradiția universității noastre, misiunea și principiile cuprinse în Carta Universitară, locul ocupat în societatea românească, dar și aprecierea internațională ne obligă ca prin TRANSPARENȚĂ, COMPETITIVITATE și PERFORMANȚĂ să continuăm să contribuim la dezvoltarea învățământului medical românesc și european, oferind cadre medicale pregătite pentru provocările viitorului, cu o preocupare deosebită pentru pacient, având un aport deosebit la cercetarea științifică fundamentală sau aplicată. 

În acest sens, obiectivele strategice propuse în Programul Managerial pentru conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, pentru mandatul 2020-2024, vizează:

I. Resursa umană
II. Învățământul universitar
III. Învățământul postuniversitar
IV.
Activitatea de cercetare
V.
Infrastructura
VI.
Colaborarea internațională
VII. Guvernanța universitară
VIII. Responsabilitatea socială