Obiective strategice: COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ

by 3wavesblog1

UMF „Carol Davila”, o universitate de tradiție la scală internațională

 • Alinierea ofertei educaționale la nivel european/internațional;
 • Aderarea la inițiativa privind Constituirea Reţelei Universităților Europene – referinţă de nivel european ce are ca obiectiv sporirea calităţii, performanţei şi competitivităţii instituţiilor de învăţământ superior din Europa;
 • Acreditarea internațională a UMFCD;
 • Creșterea vizibilității prin prezența în clasamente recunoscute internațional;
 • Organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale cu o largă audiență;
 • Implementarea unui sistem de visiting professors cu participarea unor cadre universitare de la universități de profil prestigioase;
 • Extensia ofertei de parteneriate în cadru programului Erasmus +, bazată în special pe selectarea unor universități de top;
 • Organizarea în mod regulat de seminare științifice pe domeniile de excelență ale UMFCD, astfel încât acestea să devină o tradiție în viitor;
 • Identificarea, în cadrul comunității de alumni, a unei categorii formate din cadre didactice/cercetători ce activează în universități din afara țării;
 • Stimularea consolidării de parteneriate în vederea organizării de programe de doctorat în co-tutelă cu școli doctorale din străinătate;
 • Încurajarea proiectelor de cercetare comune alături de co-autori din străinătate.
 • Dezvoltarea comunicării și identificarea de oportunități de comunicare cu redacții ale publicațiilor științifice, precum și cu reprezentanții de resort ai universităților de prestigiu de la nivel internațional.