Obiective strategice: GUVERNANȚA UNIVERSITARĂ

by 3wavesblog1
  • Încurajarea luării de decizii la nivelul facultăților și departamentelor. O descentralizarea a deciziei permite o identificare mai corectă a problemelor și implicit o soluționare mai eficientă a acestora. Această descentralizare trebuie însă să fie însoțită și de un transfer al resurselor necesare susținerii soluțiilor identificate.
  • Diversificarea surselor de venit și creșterea ponderii cotei de venituri obținute din alte surse decât finanțarea bugetară. Pentru a reduce cât mai mult riscurile existente cu privire la finanțarea viitoare a activității, UMFCD trebuie să extindă sursele de venituri, urmărind o atragere cât mai mare a fondurilor europene oferite pentru dezvoltare instituțională sau pentru cercetare. De asemenea, trebuie să urmărim creșterea ponderii veniturilor proprii în veniturile totale, astfel încât să asigurăm îndeplinirea obiectivelor.  
  • Schimbarea structurilor universitare pentru a răspunde nevoii de aliniere la cerințele prezente. Competitivitatea este definită ca fiind capacitatea de adaptare rapidă la modificările mediului, iar impunerea universității la nivel internațional presupune o flexibilitate mai mare a structurii organizatorice.
  • Realizarea periodică a unor analize cu privire la calitatea serviciilor oferite de UMFCD. Acest lucru poate fi realizat prin cercetări bazate pe consultarea prin aplicarea de chestionare tuturor părților interesate (studenți, cadre didactice, personal administrativ, pacienți, spitale, alți furnizori de servicii medicale) și corectarea cu rapiditate a deficiențelor constatate.
  • Extinderea parteneriatelor încheiate cu instituțiile publice și furnizorii de servicii medicale pentru sprijinirea îndeplinirii valorilor UMFCD.
  • Dezvoltarea unei direcții antreprenoriale în cadrul UMFCD pentru a răspunde provocărilor viitorului.