Obiective strategice: ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTUNIVERSITAR

by 3wavesblog1

O mare parte a activității UMFCD este reprezentată de studiile postuniversitare, fie că vorbim de masterat, doctorat sau rezidențiat. Desfășurarea în cele mai bune condiții a acestora este absolut necesară atât pentru formarea sau perfecționarea cadrelor didactice, cât și pentru finalizarea pregătirii unor medici profesioniști și specializați.

Astfel, consider că trebuie să avem în vedere: 

  • Permanenta pregătire și perfecționare postuniversitară a personalului didactic, cu asigurarea integrării clinice a cadrelor didactice, dar în principal a cadrului de pregătire postuniversitară: cursuri de perfecționare acreditate de CMR cu ore EMC, precum și cursuri prin care să se obțină atestate de studii complementare (fostele competențe), care trebuie diversificate și coroborate cu progresul specialităților, schimburi de pregătire internaționale de tipul „Teach the Teacher”, care să aibă ca rezultat formarea de cadre didactice competitive;
  • Pregătirea rezidenților.Rezidentul, la fel ca studentul, trebuie să fie în centrul procesului de învățământ, în cazul de față postuniversitar, ceea ce presupune asigurarea accesului la stagii de pregătire competitivă, cursuri și ateliere interactive; acces nemijlocit la deprinderea tehnicilor și manevrelor cuprinse în Curricula de pregătire (un exemplu ar fi ca rezidenții de chirurgie să aibă acces în sălile de operație, precum și la tehnici moderne, cum ar fi laparoscopia, robotica, dar și atragerea tinerilor rezidenți în programele de cercetare și elaborare a lucrărilor științifice comunicate și publicate etc.)
  • Alinierea Curriculei de pregătire la cerințele Uniunii Europene pentru toate specialitățile în care se pregătesc rezidenții.