Obiective strategice: ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR

by 3wavesblog1

Studentul, centrul procesului educațional în Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Primul obiectiv prevăzut de Carta Universității este acela de a forma și perfecționa resurse umane calificate și de înaltă calificare. De aceea, UMFCD a fost întotdeauna o universitate inovatoare, care a adoptat și a aplicat cele mai noi metode tehnice și pedagogice, centrând întregul proces educațional pe student. Accesul cât mai facil al studentului la resursele educaționale, diversitatea cât mai mare de oportunități, crearea unui cadru cât mai favorabil educației și cercetării trebuie să reprezinte priorități pentru universitatea noastră.

Acestea pot fi realizate prin: 

  • Digitalizarea activităților suport pentru procesul educațional prin dezvoltarea și diversificarea platformei de e-learning (pentru a permite consultarea suportului de curs, accesul la note, credite, informații despre competențele obținute, modalități de evaluare și notare), atât în versiune desktop, cât și versiune de mobil. Obținerea rezultatelor dorite într-un timp cât mai scurt, cu un consum minim resurse, definește performanța oricărei activități, iar digitalizarea și implementarea noilor tehnologii este importantă pentru procesul educațional și de cercetare științifică. Accesul cât mai facil la toate resursele necesare desfășurării activității studenților, dar și a cadrelor didactice, poate avea un efect benefic asupra eficienței și eficacității acesteia.
  • Crearea unei platforme digitale prin arhivarea electronică a lucrărilor de licență și disertație, precum și a tezelor de doctorat. Această măsură asigură transparența necesară câștigării încrederii în activitatea academică și este menită să ofere informații suplimentare comunității academice pentru dezvoltarea activității de cercetare. 
  • Extinderea și dezvoltarea centrului de simulare pentru studenții din învățământul preclinic și clinic. Învățământul medical, mai mult ca oricare tip de învățământ, presupune o importantă componentă practică, abilitățile dobândite în timpul practicii fiind esențiale pentru formarea unor viitori medici bine pregătiți. Studenții ciclului preclinic au nevoie de o familiarizare substanțială cu practica, astfel încât, ulterior, să poată folosi cât mai eficient practica clinică.
  • Acordarea unui interes deosebit pentru identificarea și extinderea modalităților de desfășurare a practicii efectuate de către studenți la pacient. Desfășurarea practicii clinice reprezintă unul dintre motivele pentru care universitatea noastră este una dintre cele mai atractive universități europene și de aceea trebuie intensificate eforturile pentru a diversifica posibilitățile desfășurării unei practici clinice pentru o perioadă cât mai mare și pentru toate specialitățile.
  • Crearea unor noi programe de studii cu predare în limbi străine atât la nivel de licență, cât și de masterat. Calitatea procesului educațional, practica clinică, calitatea cadrelor didactice și programa educațională fac ca UMFCD să fie una dintre cele mai atractive universități medicale din Europa. Atragerea unui număr cât mai mare de studenți din spațiul european, dar nu numai, presupune extinderea programelor de studii cu predare în limbi străine, atât în ceea ce privește creșterea specializărilor, cât și diversificarea limbilor străine în care se predă.
  • Diversificarea ofertei educaționale prin crearea, împreună cu alte instituții de învățământ superior, a unor programe multidisciplinare. Mediul universitar internațional este un mediu puternic competițional, caracterizându-se prin dinamism și inovare, iar pentru a face față acestor provocări este necesară o adaptabilitate cât mai mare, atât pentru atragerea de noi studenți, cât și pentru a forma resurse umane care să îndeplinească cerințele pieței.
  • Acordarea unei atenții deosebite oferirii de oportunități extracurriculare pentru dezvoltarea competențelor transversale, a abilităților personale și de comunicare ale studenților. Provocările viitorului presupun ca medicul să fie un furnizor de servicii medicale empatic cu pacientul, care să cunoască și să înțeleagă specificitatea culturală și socială a beneficiarilor. Pentru a putea face față acestor provocări trebuie să le oferim studenților, și nu numai, posibilitatea dezvoltării de competențe și abilități complementare actului medical.
  • Încurajarea studenților în a folosi facilitățile Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională;
  • Reașezarea geometriei cadru didactic-student-pacient;
  • Organizarea unor școli de vară și seminare itinerante pentru studenții din ciclurile de licență, masterat și doctorat. Astfel de activități sunt menite extinderii experienței generale a studenților, expunându-i unor medii educaționale, profesionale, culturale și sociale care să le ofere diferite perspective asupra actului medical.