Obiective strategice: RESURSA UMANĂ

by 3wavesblog1

O universitate de elită, o comunitate academică responsabilă

Principala resursă a oricărei instituții de învățământ este reprezentată de oamenii care constituie comunitatea academică a acesteia. O mare parte a prestigiului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” – UMFCD, atât pe plan național, cât și internațional, se datorează tradiției, dar mai ales corpului didactic, studenților și absolvenților care de-a lungul anilor au studiat la universitatea noastră.

Acest lucru, precum și atmosfera propice mediului academic existentă în universitate, sunt subliniate de către toate auditurile externe realizate, fiind considerat ca unul dintre punctele forte ale instituție noastre. Toate acestea sunt posibile și datorită unui personal administrativ bine pregătit și profesionist, care asigură suportul necesar desfășurării în bune condiții a procesului educațional și de cercetare.

Măsurile adoptate în trecut, deși cu rezultate pozitive evidente, nu au fost suficiente pentru corectarea tuturor punctelor slabe, fiind necesară o serie de noi măsuri care să valorifice oportunitățile pe care le avem și care să reducă cât mai mult expunerea la riscurile existente.

Astfel, consider că sunt necesare următoarele:       

  • Crearea unui cadru adecvat pentru membrii comunității (cadre didactice și personal administrativ) în vederea desfășurării unei activități eficace și eficiente. Acest lucru este absolut necesar pentru a fideliza și motiva membrii comunității academice, dar și pentru a atrage în universitatea noastră a celor mai bune cadre didactice și angajați TESA profesioniști.
  • Stabilirea unei strategii de identificare și atragere a celor mai buni absolvenți de liceu către universitatea noastră. Deși numărul studenților UMFCD a cunoscut o relativă creștere în ultimii ani, trebuie să fim pregătiți pentru a face față numărului tot mai mic de absolvenți de liceu, dar și concurenței universităților din România și mai ales din străinătate. Prestigiul universității ne obligă nu doar la ocuparea locurilor disponibile, ci la ocuparea lor cu cei mai buni absolvenți de liceu.
  • Oferirea de sprijin instituțional pentru membrii comunității în vederea accederii sau ocupării de funcții de conducere în foruri naționale sau internaționale, științifice sau profesionale. Membrii comunității academice reprezintă unul dintre vectorii cei mai importanți pentru creșterea vizibilității universității, iar accederea în poziții de prestigiu reprezintă o oportunitate și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate academică.
  • Constituirea și sprijinirea comunității de alumni a universității noastre. UMFCD este una dintre universitățile ale căror absolvenți au reprezentat și reprezintă, național și internațional, excelența academică, fiind nevoie de o mai bună cultivare a apartenenței acestora în vederea obținerii unei mai bune vizibilități în societate.
  • Protejarea prestigiului universității și a membrilor comunității academice prin conștientizarea utilității programelor de verificare a similitudinii.
  • Realizarea unui cadru optim pentru asigurarea predictibilității și trasabilității unei cariere universitare și profesionale, în condiții de transparență și profesionalism. Pentru o atractivitate mai mare este nevoie ca membrii comunității sau cei interesați să devină membri ai acesteia să-și poată proiecta în viitor o carieră academică și profesională, putând astfel să fie preocupați și motivați pentru un proces educațional de calitate și o activitate de cercetare eficace.
  • Atragerea de cadre didactice cu recunoaștere academică națională și internațională din afara universității. Constituirea corpului didactic în mare majoritate din foști absolvenți este prezentat în toate rapoartele de audit ca fiind unul din punctele slabe ale instituției, fiind necesară o anumită diversificare pentru o competitivitate mai mare.
  • Preocuparea pentru asigurarea formării continue a membrilor comunității academice. Membrii comunității academice, cadre didactice sau personal administrativ, reprezintă resursa cea mai importantă pentru universitate, iar aceasta are obligația de a asigura posibilitatea dezvoltării profesionale a acestora pentru a fi la curent cele mai noi modificări legislative, tehnologice etc.

Stimularea, sprijinirea și recompensarea membrilor comunității academice (cadre didactice, personal administrativ, studenți și absolvenți) care prin activitatea desfășurată aduc un aport deosebit prestigiului universității sau comunității locale și naționale. Recunoștea meritelor membrilor comunității poate motiva membrii comunității academice în a-și aduce aportul în societate, contribuind la creșterea prestigiului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.