Obiective strategice: INFRASTRUCTURA

by 3wavesblog1

Baza materială, suport pentru performanța universitară

Alături de resursa umană, baza materială contribuie la dezvoltarea universității, fiind esențială atât pentru procesul educațional, cât și pentru cercetarea științifică, dar nu în ultimul rând și pentru desfășurarea în condiții cât mai bune a întregii activității din UMFCD.

În ultimii ani au fost depuse numeroase eforturi care au contribuit la îmbunătățirea bazei materiale, insuficiente însă pentru a putea considera că universitatea dispune de toate spațiile necesare pentru o activitate în cele mai bune condiții. Penuria spațiilor de învățământ și dispunerea geografică a acestora, starea de degradare a unor clădiri în care se desfășoară activități conexe procesului de învățământ, lipsa spațiilor de cazare necesare impun găsirea unor soluții care să producă efecte cât mai urgent.

Chiar dacă în prezent există proiecte de amploare aflate în derulare, care trebuie susținute și în viitor, este necesară o adaptare rapidă la necesitățile curente, astfel încât UMFCD să nu piardă oportunitățile existente. 

În acest sens, consider că sunt necesare:

  • Realizarea cu celeritate a unui spațiu universitar destinat învățământului preclinic care să cuprindă laboratoare, săli de lucrări practice, săli de cursuri și amfiteatre. Un astfel de campus ar permite desfășurarea tuturor activităților didactice și practice pentru studenții din anii preclinici, eficientizând eforturile depuse și ușurând atât activitatea studenților, cât și a cadrelor didactice. În plus un astfel de „campus” permite o utilizare eficientă a celorlalte spații și acoperă necesarul și pentru anii mai mari.
  • Continuarea dotării spațiilor de învățământ cu echipamente de ultimă generație. Aceste facilități sunt unul dintre motivele pentru care UMFCD este o universitate atractivă pentru studenții români și străini, iar din acest motiv trebuie să realizăm o dotare a tuturor spațiilor cu echipamente și tehnologii cât mai moderne.
  • Reabilitarea spațiilor de cazare și de învățământ. O serie de clădiri existente nu a mai beneficiat de nici o investiție de foarte mulți ani, fiind necesară stabilirea unor priorități pentru reabilitarea acestora în funcție de starea lor și de destinația pe care o au.
  • Continuarea dezvoltării și dotării Editurii Universitare „Carol Davila” cu echipamente performante;
  • Oferirea de facilități membrilor comunității academice în folosirea cu prioritate a bazei materiale a universității;
  • Transformarea cantinei universitare într-un spațiu adecvat destinației sale și încurajarea membrilor comunității universitare de a lua masa aici, prin îmbunătățirea infrastructurii și a dotării, dar și prin creșterea calității produselor și asigurarea unor prețuri accesibile.