PREAMBUL

by 3wavesblog1

Universitățile de medicină și farmacie reprezintă cadrul educațional pentru formarea și dezvoltarea viitoarelor generații de medici, medici dentiști, farmaciști, dar și a altor categorii de profesioniști din domeniul medical –  practic sunt structura de formare a VIITORULUI în medicina românească.

O universitate de medicină și farmacie trebuie să aibă cadre didactice foarte bine pregătite, motivate, o infrastructură adecvată, adaptată nevoilor actuale de învățare și dezvoltare, pentru a permite realizarea unui act educațional în condiții foarte bune, astfel încât să fie atractivă pentru studenți – deoarece reprezintă „astăzi” leagănul de dezvoltare a resursei umane în sănătatea românească de „mâine”.

Medicina reprezintă unul dintre cele mai importante, dinamice, inovatoare și tehnologizate domenii, care trebuie să fie într-o permanentă dezvoltare pentru a răspunde provocărilor actuale din sănătate.

Răspunsul la aceste provocări implică în primul rând asigurarea unei resurse umane foarte bine pregătite, iar soluțiile în acest sens își au originea la nivelul instituțiilor de învățământ medical superior.

Asimilarea de cunoștințe profesionale solide, în cadrul unui proces de formare standardizat și transparent, dobândirea de abilități profesionale și de comunicare, o practică extinsă la patul bolnavului și o familiarizare precoce a studenților cu cercetarea științifică trebuie să fie în centrul activității oricărei comunități academice.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, universitatea noastră, reprezintă cea mai veche instituție de învățământ medical superior din România, cu o puternică tradiție academică și una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ medical din estul Europei.

Fiecare dintre cele patru facultăți componente ale UMFCD – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultate de Moașe și Asistență Medicală – și-au pus amprenta în viața comunității academice „Carol Davila”, aducându-și contribuția la dezvoltarea instituțională a universității noastre.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” este clasificată ca fiind universitate de cercetare avansată și educație, iar Metaranking-ul Universitar pentru anul 2019 ne plasează pe locul 5 între universitățile din România, cu 9 puncte. Dacă luăm în considerare clasificările anterioare, putem constata o creștere semnificativă de-a lungul anilor, de la 3 puncte în anul 2016, ajungând în 2017 și  2018 la 5 puncte.

Această evoluție arată că eforturile depuse au avut rezultate, dar în continuare este necesară intensificarea acestor eforturi alături de dezvoltarea unor noi strategii și stabilirea unor noi direcții de acțiune care să conducă la:

  • creșterea calității actului educațional;
  • creșterea atractivității pentru studenți;
  • îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă pentru cadrele didactice și administrative;
  • asigurarea unui cadru optim, caracterizat de predictibilitate și transparență, care să ofere oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice, precum și sprijinirea acestora în vederea implicării în proiecte naționale și internaționale;
  • dezvoltarea activității de cercetare științifică;
  • îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii;
  • creșterea impactului și vizibilității, în clasamentele internaționale și naționale, pentru universitatea noastră.

Nu în ultimul rând, având în vedere profilul universității noastre, care vizează un domeniu fundamental în societate: SĂNĂTATEA, este nevoie de o asumare a unui rol care depășește responsabilitatea în relație cu formarea de specialiști foarte bine pregătiți și care integrează responsabilitatea față de societatea din care facem parte, prin implicarea în proiecte de responsabilitate socială în concordanță cu expertiza Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Dezvoltarea acestor noi strategii și direcții de acțiune, însă, trebuie să pornească de la misiunea și obiectivele cuprinse în Carta Universității noastre.